Menighedsrådet for Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup sogne

Formand Laila Søberg 
Damsager 7, Ulbølle
Tlf. 6224 3611 
Mail:LailaSoberg@gmail.com

Næstformand Meta Larsen
Præstemarken 15, V.Skerninge
Tlf. 2242 0925
Mail: meta@v-skerningemail.dk

Kasserer/sekretær Anne Clausen 
Blanchestræde 13 A, V. Skerninge
Tlf. 6252 1338
Mail: anneclausen@v-skerningemail.dk

Kontaktperson Jens Holme
Strandhuse 1, Ulbølle
Tlf. 6224 3772 efter kl. 17.00
Mail: holme@sydfynsnet.dk

Margit Sinding Nellemann
Mynderup Hestehave 14, Hundstrup
Tlf. 6226 1698 Mail: marsinnel@gmail.com

Sognepræst Niels Brostrøm Overgaard
Vester Skerninge Præstegård
Tlf. 6224 1109  Mail: nbo@km.dk 

Kirkeværge Per Sulsbrück
Faaborgvej 34, V.Skerninge
Tlf. 8820 8238
Mail: perblondin@gmail.com

Jørgen Threms
Åbyvej 5, Hundstrup
Tlf. 5178 3298
Mail:threms@hundstrupmail.dk

Niels Sinding Nellemann
Mynderup Hestehave 14, Hundstrup
Tlf. 6226 1698
Mail: nissinding@gmail.com

Dorthe Tofte Jensen
Karl Madsensvej 4, Ulbølle
Tlf. 6613 8740
Mail:dortheogsteen@ulbollemail.dk

Steen Tellquist Jensen
Karl Madsensvej 4, Ulbølle
Tlf. 6613 8740
Mail:dortheogsteen@ulbollemail.dk

Annelise Kirstine Petersen
Fåborgvej 7, V. Skerninge
Tlf. 6224 3109
Mail: birgerogannelise@gmail.com