V.Skerninge -Ulbølle - Hundstrup kirkegårde

Valg af gravsted
Når man skal vælge gravsted er det vigtigt at tage sig god tid. Hvis den afdøde har udtrykt ønsker til gravstedstypen, bør man som udgangspunkt følge disse ønsker. Hvis ikke, så forhast dig ikke med valget af gravsted - tænk dig godt om og undersøg mulighederne.

Gravstedets fremtidige vedligeholdelse - tidsforbrug og priser 
Når man vælger gravstedstype bør man samtidig tage stilling til den fremtidige pleje og vedligeholdelse af gravstedet. Det er meget forskelligt hvor plejekrævende de forskellige gravstedstyper er. Overvej om familien selv vil passe gravstedet, eller om det er bedre at overlade det til kirkegården.

Du kan finde kirkegårdens priser her, eller ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Link siden til alle Danmarks fotograferede kirkegårde
Her samler vi linkene til alle Danmarks fotograferede kirkegårde. At digitalisere alle disse kirkegårde, vores fælles fortid og fremtid, er et landsdækkende projekt. 
Dk-gravsten http://www.dk-gravsten.dk/forside.php

Link siden til find kirkegård og gravsted
Find gravsted gør det muligt at søge oplysninger om gravsteders numre og placeringer. Data er stillet til rådighed af de enkelte kirkegårde. http://www.findgravsted.dk/

Link siden til seneste dødsannoncer 
Afdøde.dk leverer danske dødsannoncer til aviserne og på internettet. 
http://afdoede.dk/

Vester Skerning kirkegård
Krovej 1A, 5762 Vester Skerninge

Ulbølle kirkegård
Bystævnevej 28, 5762 Vester Skerninge

Hundstrup kirkegård
Filippavej 31A, 5762 Vester Skerninge

Kirkegårdskontor og ledende
graver Lene Elise Hansen 
Krovej 1A, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 6174 2415. 
Mail: v.skerningekirke@gmail.com

Kirketjener Camilla Jakobsen
Træffes onsdag og fredag kl. 8 til kl. 15
Tlf. 6025 5614
Mail: personaleinfo.vsk.ulb.hu@gmail.com

Graver Søren Thygesen 
Tlf. 6025 5615.

Ulbølle kirkegård
Ulbølle kirkegård
Ulbølle kirkegård
Vester Skerninge
Vester Skerninge
Vester Skerninge