Kontakt

Sognepræst
Niels Overgaard

Vester Skerninge Præstegård
Faaborgvej 20
5762 Vester Skerninge 
Træffes bedst tir. og tor. 15-17
Mandag er fridag
Tlf. 6224 1109  Mail: nbo@km.dk  

Kordegn 
Jette Ørbæk Larsen

Træffes på præstegården
tirsdag  kl.14.00 til 16.00
torsdag kl.14.00 til 17.00
Tlf. 6224 1109 Mail: jelar@km.dk

Organist
Heidi Buch Klemmen
Træffes efter aftale
Mandag er fridag
E-mail: heidi.organist@gmail.com

Kirketjener
Camilla Jakobsen
Træffes onsdag og fredag 8.00-15.00
Tlf. 6025 5614
Mail: personaleinfo.vsk.ulb.hu@gmail.com

Kirkesanger
Karin Edal

Birkevej 3,V.Skerninge 
Tlf. 3025 3362 Mail:karinedal62@gmail.com

Kirkesanger
Niels Sinding Nellemann

Mynderup Hestehave 14, V.Skerninge
Tlf. 6226 1698 Mail: nissinding@gmail.com

Regnskabsfører
Svend Erik Rasksen

Græsvænget 4, V.Skerninge
Tlf. 6224 1994 Mail: rasksen@ollerupmail.dk

 

Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup pastorats kirkegårde
Kirkegårdskontor og administrerende graver Lene Elise Hansen

Tlf. 6174 2415. Mail v.skerningekirke@gmail.com 
Graver Søren Thygesen Tlf. 6025 5615.

Send en mail