Sognepræst
Niels Brostrøm Overgaard
V. Skerninge Præstegård
Faaborgvej 20
V. Skerninge
 
Træffes bedst
tirsdag kl. 14.00 til 16.00
torsdag kl. 14.00 til 17.00
Tlf. 6224 1109  Mail: nbo@km.dk  

Organist
Anette Holm
Saugstedlund 81, Faaborg
Tlf. 20862134 Mail: ahnode@hotmail.com

Kirkesanger
Karin Edal
Birkevej 3,V.Skerninge
Tlf. 3025 3362 Mail:karinedal62@gmail.com
.

Kordegn
Jette Ørbæk Larsen
Træffes på præstegården
tirsdag  kl.14.00 til 16.00
torsdag kl.14.00 til 17.00
Tlf. 6224 1109 Mail: jelar@km.dk

Kirkesanger
Niels Sinding Nellemann
Mynderup Hestehave 14, V.Skerninge
Tlf. 6226 1698 Mail: nissinding@gmail.com

Regnskabsfører
Svend Erik Rasksen
Græsvænget 4, V.Skerninge
Tlf. 6224 1994 Mail: rasksen@ollerupmail.dk

Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup pastorats kirkegårde
Kirkegårdskontor og administrerende graver Lene Elise Hansen
Tlf. 6174 2415. Mail v.skerningekirke@gmail.com
Graver Søren Thygesen Tlf. 6025 5615.

Send en mail