Hundstrup kirke

Kirken er en langhusbygn. m. tårn mod v. og to korsfløje mod n. og s. I den vestl. halvdel af langhuset gemmer sig utvivlsomt rester af et romansk skib, nemlig sidemurene og v. gavlen; kunne denne sidste kan ses, indbygget i tårnets ø. mur, alle andre enkeltheder er dækket af tæt puds. I den sen. middelalder er tårnet, af munkesten og m. hvælvet underrum, tilføjet. Vistnok samtidig blev det romanske kor nedbrudt, kirken forlængedes mod ø. i skibets bredde, og hele langhuset dækkedes af 4 krydshvælv. Fra gl. tid har kirken yderligere haft et par tilbygninger, et kapel m. nord og et våbenhus mod syd, det sidste opf. 1587 af Birgitte Banner; begge sløjfedes 1858. I dette år indrettedes tårnets underrum til forhal m. indgang fra s., og umiddelbart derefter opførtes to nye korsfløje. Tårnet blev. rest. 1872 og fik ved den lejlighed nye gavle mod n. og s. Næste år 1873 blev kirken restaureret; langhusets 4 hvælv blev delvis istandsat, der indsattes hvælvinger i korsfløjene, og hele kirkens ydre blev cementpudset. Murværket er atter repareret 1935, men både ind i det ydre og indre har kirken endnu det udseende, den fik 1873. (Gravhvælving)

Altertavle, maleri: korsfæstelsen af J.P. Petersen i Mynderup 1934. Gl. alterbillede. Kristus og synderinden, sign. H.Chr. Hansen 1887, på n. væggen. Sengotiske alterstager. Romansk røgelseskar m. runeindskr. fra Jacob Røds værksted i Svendborg, i Nationalm. (DRun.nr. 176).

Døbefont Romansk granitfont, hvis kumme og fod er formet som terningkapitæler m. hjørnehoveder (Mackeprang. D. 134). Prædikestol fra 1566 i ungrenæssance (rammeværket fornyet) m. fladsnittede dek., bl.a. Claus Bryskes og Berite Banners fædrene og mødrene våben. To klokker, den skænket 1561 af Claus Bryske og hustru, den anden støbt 1885 af B. Løw og søn, Kbh.