Dåb

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret, for aftale om i hvilken kirke og på hvilken søn- eller helligdag dåben kan finde sted.

Klik her for at se en oversigt over planlagte gudstjenester.  

I god tid inden dåben vil sognepræsten tage kontakt til jer, for at aftale tidspunkt for dåbssamtale, hvor det praktiske omkring dåben bliver gennemgået. Ved samtalen er der også plads til at tale om de spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med dåben og dåbens betydning.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. Ved dåben bærer forældrene eller en af fadderne barnet. En fadder, der bærer barnet, kaldes populært for Gudmor eller Gudfar. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret senest 14 dagen før dåben. 

Hvis barnet ikke er navngivet inden dåben, skal det ønskede navn tillige oplyses til kirkekontoret senest 14 dage før dåben.

Sognepræst Niels Overgaard  træffes bedst i kirkekontorets åbningstid på tlf. 6224 1109 eller mail nbo@km.dk

Kirkekontoret er åbent tirsdage kl.14.00 -16.00 og torsdage kl.14.00 -17.00
Tlf. 6224 1109, E-mail: jelar@km.dk