Det sker i Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup kirker og sogne


Klik her eller på fotoet for tilmelding til Familiegudstjenesten.


Som modtager af kirkernes nyhedsbrev, får du alle de seneste kirkelige nyheder sendt direkte til din e-mailpostkasse. F.eks. modtager du - i denne tid, hvor kirkerne er lukket - hver søndag en mail med søndagens prædiken.

Læs det seneste nyhedsbrev

Klik her for at modtage Digitalt KirkeNyt 

Klik her for at afmelde Digitalt KirkeNyt


Kirkernes Sæsonkalender

Mange kan godt li' at kunne planlægge i god tid og sætte krydser i kalenderen i god tid for alle de gudstjenester, arrangementer og begivenheder, der finder sted i vore sogne.

Vi præsenterer nu kirkernes sæsonkalender. Kalenderen er tilgængelig i mange formater. Den kan ses her på hjemmesiden, den er lagt frem i papirformat i kirkerne og i sognehuset, og den kan tilmed blive sendt til dig direkte som e-mail.

Klik her eller på billedet for at se sæsonkalenderen for perioden september-december 2020.

Med venlig hilsen

Sognepræst Niels Overgaard

Til toppen
Se informationsvideoen ved at klikke her ... 

Corona-situationen kræver en ændring for konfirmanderne frem til 8. december.
Alle konfirmandforældre bedes tjekke deres e-post. Indtil 8. december bliver konfirmationsforberedelsen online via opgaver, som udsendes pr. mail.


Det nye menighedsråd har nu konstitueret sig. Fordelingen af posterne i rådet bliver:

Formand
Laila Søberg

Næstformand
Meta Larsen

Kasserer og regnskabsfører
Anne Clausen

Sekretær
Anette Frølich

Kontaktperson for kirkepersonalet
Meta Larsen

Kirkeværge
Carsten Damm


Krav om mundbind

Nu skal man også i landets kirker og sognehuse bære mundbind ved alle gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige kirkelige arrangementer.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.
Kravet gælder indtil videre frem til og med 2. januar 2020.

Man skal have mundbind eller visir på, når man kommer ind og når man går ud samt, når man ikke sidder ned. Dette gælder dog ikke for deltagere ved altergang, eller hvis man på anden måde har en funktion som led i en ceremoniel handling, f.eks. når man rejser sig under læsningerne, deltager i lystænding, når man er sanger eller med i kirkekoret, er præst, dåbsforældre eller faddere, brud eller brudgom, bærer kisten ved en bisættelse eller begravelse. Det samme gælder foredragsholdere og andre optrædende i sognehuset. Konfirmander skal bære mundbind når de ikke sidder ned - dvs. når de går ind og ud eller bevæger sig rundt i sognehuset.

Du kan klikke dig frem til de præcise regler, ved at besøge folkekirken.dk via dette link: https://www.folkekirken.dk/.../krav-om-mundbind-gaelder...


Det nye menighedsråd

Da der ikke er indkommet yderligere lister, som kunne udløse afstemningsvalg, kommer det nye fælles menighedsråd for Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup sogne med virkning fra 1. søndag i advent 2020 til at se således ud:

Medlemmer fra Vester Skerninge sogn: Meta Larsen, Anne K. Clausen, Anette Frølich, N. Carsten Damm samt Anders C. Ø. Larsen Stedfortrædere: Annelise K. Petersen, Britta L. Koch og Jørgen Jeppe Madsen

Medlemmer fra Ulbølle sogn: Laila Søberg Rasmussen, Sussie Merete Hansen, Steen Tellquist Jensen og Dorthe Tofte Jensen Stedfortrædere: Jens Henrik Holme, Grete Helding Fransen

Medlemmer fra Hundstrup sogn: Margit Sinding Nellemann og Niels Sinding Nellemann Stedfortrædere: Ingen

Velkommen til alle både nuværende og nye medlemmer i vores nye menighedsråd - og tak for, at I i de kommende 4 år vil bidrage til et levende, spændende og aktivt kirkeliv her i vore sogne.


Gudstjenestesituationen

Ud over de gængse forholdsregler, som vi alle må følge i denne coronatid, gælder der hos os ud fra Kirkeministeriet og biskoppernes retningslinjer følgende for afholdelse af gudstjenester:

Der må under gudstjenester og kirkelige handlinger højst deltage 40 personer i Ulbølle Kirke og 40 personer i Hundstrup Kirke (præst, kirkepersonale samt frivillige skal ikke medregnes i deltagerantallet).

Da der synges under næsten alle gudstjenester og kirkelige handlinger, skal minimumsafstanden mellem hver person være mindst 2 meter. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden.

Ved alterskranken holdes der under altergang 1 meter afstand mellem hver nadvergæst. Man går op til altergang i prædikestolsiden (højre), og tilbage fra altergang i den anden side (venstre).

I sognehuset må der højst være 36 personer, og derfor er der nu indført tilmelding til arrangementerne i huset. Læs nærmere her om i KirkeNyt for hvert enkelt arrangement.

Med venlig hilsen

Sognepræst Niels Overgaard

Gudstjenester


Arrangementer

 

Søndagens Salmer

Vil du vide, hvilke salmer vi skal synge på søndag? Så klik her for at gå til gudstjenesteoversigten og klik derefter på den aktuelle gudstjeneste. Vi ses i kirken!


På vores Facebookside  deler vi stort og småt fra livet i vores fantastiske kirker.
Vi ses på Facebook. Klik her