KIRKENYT

September - Oktober  2016

Pastoratets logo

Lige nu.....Skole for kirke og teologi -  sæson 2016 – 2017

 Skole for kirke og teologi er hele Svendborg Provstis kirkeskole, som henvender sig til alle med interesse for kirkelige og teologiske forhold.

På programmet for den kommende sæson er der en temarække, hvor det overordnede tema er ”Mødet”, 4 studiekredse samt en orienteringsaften vedr. menighedsrådsarbejdet og det forestående menighedsrådsvalg.

Møder kan være af så mange slags, og nogle er naturligvis mere skelsættende end andre. Vi har valgt en vinkling af temaet, som trækker de historiske, aktuelle og personlige møder frem. Først lægger vi ud med et foredrag med professor em.  Brian McGuire vedr. danskernes møde med kristendommen i 800-tallet. Dernæst følger et højaktuelt foredrag md generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm, som taler om mødet med flygtninge. Efter jul har vi besøg af biskop em. Kjeld Holm, som vil fortælle om de mennesker, som han har mødt på sin vej og deres betydning for hans liv, og endelig vil biskop Tine Lindhardt i relation til reformationsjubilæet tale om vores møde med Luthers tanker, og hvordan vi i lutheråret 2017 kan møde Luther.

Både efterår 16 og forår 17 tilbyder vi gedigne studiekredse for dem, der gerne selv vil arbejde med et emne over flere gange. Efterår 16: gudstjenestens historie ved sognepræst Anne-Grete Thestrup og Thomasevangeliet ved Sognepræst Marianne Aagaard Skovmand. Forår 17: 2 studiekredse om reformatoren Luther ved henholdsvis professor em. Viggo Mortensen og sognepræst Torkil Jensen.

Allerede i august har man mulighed for at blive klogere på menighedsrådsarbejdet, når Birgit Kjær, formand for Bregninge menighedsråd, og stiftskontorchef Asger Gewecke fortæller om, hvad der er et menighedsråds opgaver, og hvordan et menighedsrådsvalg foregår.

Tid, sted og pris samt en mere fyldestgørende præsentation af vores program kan man finde i vores pjece, som vil ligge rundt i Provstiets kirker og på andre offentlige steder. Man kan også gå ind på vores hjemmeside http://www.skoleforkirkeogteologi.dk/ for at hente yderligere informationer.

 Hjerteligt velkommen!  Liselotte Kirkegaard, formand for Skole for kirke og teologi

 

 

 
 
 
 
 
Del dette:

GUDSTJENESTER

BegivenhedDato

Ulbølle Kirke v. Torben Poulsen

i Ulbølle Kirke

28. aug 11:15
12:00
28. aug 11:15 -
12:00

Hundstrup Kirke v. Torben Poulsen

i Hundstrup kirke

4. sep 09:00
10:00
4. sep 09:00 -
10:00

Vester Skerninge Kirke

i V. Skerninge kirke

11. sep 09:00
10:00
11. sep 09:00 -
10:00

Ulbølle Kirke

i Ulbølle Kirke

11. sep 10:30
11:30
11. sep 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Hundstrup Kirke

i Hundstrup kirke

18. sep 09:00
10:00
18. sep 09:00 -
10:00

Høstgudstjeneste i Ulbølle Kirke

i Ulbølle Kirke

18. sep 10:30
11:30
18. sep 10:30 -
11:30