V.Skerninge, Ulbølle og Hundstrup pastorat

KIRKENYT

Maj 2017

Skole for Kirke og Teologi.

Læs mere her

Lige nu.....


Velkommen til Niels Brostrøm Overgaard

 

V. Skerninge, Ulbølle, Hundstrup sogne får ny præst!

Når kirkeklokkerne ringer søndag den 25. juni, er det ikke kun for at kalde til gudstjeneste. Det er også for at byde V.Skerninge, Ulbølle og Hundstrup kirkers nye præst Niels Brostrøm Overgaard velkommen.

Det sker ved indsættelsesgudstjenesten:
Søndag den 25. juni kl. 10.30 i V.Skerninge Kirke

Ved indsættelsen vil provst Per Aas Christensen og en række præster fra provstiet byde deres nye kollega velkommen, og Niels Brostrøm Overgaard vil holde sin første gudstjeneste i sognene. Efter gudstjenesten er der reception i præstegården, hvor der også er mulighed for at hilse på vores nye sognepræst.
Alle er meget velkomne!

Farvel til vikarpræst Thomas Hårbøl

Der bliver lejlighed til at sige farvel til sognenes vikarpræst, Thomas Hårbøl, når han prædiker i Vester Skerninge Kirke søndag den 28. maj kl. 14.00. Efter gudstjenesten er der kaffe i præstegården. Alle er meget velkomne.

Sommerudflugt den 31. maj

Sommerudflugt den 31. maj - afgang fra kirkepladsen v. Vester Skerninge Kirke kl. 14.00
og hjemkomst samme sted kl.17.00 - Udflugt til Jørgen Bangs bi-gård

Egenbetaling 50,00 kr.
Øvrige udgifter afholdes af kirkekassen og kaffekassen
Tilmelding senest d. 18. maj til Margit på tlf. 6226 1698 eller mail:marsinnel@gmail.com
Betaling i bussen - Vi kører med Vester Skerninge-bilerne.
Der er udflugt til Jørgen Bangs bi-gård på Thurø og efterfølgende kaffe mm på Skipperkroen i Thurø by.
Jørgen Bang er formand for sydfyns biavlerforening og anbefalet af Mogens Johansen.

På glædelig gensyn
Udvalget, Annelise Petersen, Inger Marie Kremmer Hansen og Margit Sinding Nellemannd.

 
 
 
 
 
Del dette:

GUDSTJENESTER

BegivenhedDato

V.Skerninge Kirke

  i V. Skerninge kirke

25. maj 10:30
11:30
25. maj 10:30 -
11:30

V. Skerninge Kirke

  i V. Skerninge kirke

28. maj 14:00
15:00
28. maj 14:00 -
15:00

V.Skerninge v. Erik Sloth

  i V. Skerninge kirke

4. jun 10:30
11:30
4. jun 10:30 -
11:30

Ulbølle v. Erik Sloth

  i Ulbølle Kirke

5. jun 10:30
11:30
5. jun 10:30 -
11:30

Hundstrup v. Per Aas Christensen

i Hundstrup kirke

11. jun 11:30
12:30
11. jun 11:30 -
12:30

Ulbølle v. Hanne Wieland

i Ulbølle Kirke

18. jun 11:30
12:30
18. jun 11:30 -
12:30

Kære alle i V.Skerninge,Ulbølle og Hundstrup
Fra den 15. juni 2017 skal jeg være jeres sognepræst. Det at blive kaldet af jer til præstembedet i jeres tre sogne er en stor glæde, for det er på samme tid en ære for mig og en tillidserklæring fra jer. Det varmer i hjertet, og jeg synes det er svært at finde de helt rigtige ord for det. I 2001 tiltrådte jeg mit førsteembede i Marslev-Birkende Pastorat ved Langeskov, hvor jeg har været præst siden. Her i december fyldte jeg 50 år, og i den forbindelse traf jeg en beslutning. Jeg ville gerne prøve at begynde på en frisk et helt nyt sted. Og sådan bliver det. Det er mit ønske, at jeg som jeres nye præst vil gøre nytte og gavn med de erfaringer, jeg bringer med mig. Nogle af mine vigtigste opgaver hos jer i det første års tid vil blive at sætte mig grundigt ind i lokalområdet, det kirkelige liv og de eksisterende kirkelige traditioner i jeres sogne og kirker. Jeg ved, hvor utroligmeget det betyder at bevare og støtte lokale og betydningsfulde traditioner. Jeg glæder mig til at være kirke sammen med jer. Jeg glæder mig til mange fornøjelige og lærerige kirkelige arrangementer sammen med jer, og jeg glæder mig til samarbejdet medmenighedsråd, kirkepersonale og mine nye præstekolleger. Vi ses snart
Med venlig hilsen Niels Overgaard

Kirkekoret

Kirkekor for alle piger og drenge der går i 4.klasse og opefter.  Læs mere her 

Lejlighedskoret - voksenkor

Lejlighedskoret - Læs mere her